Paano Kumita Gamit ang Internet?

Gabay sa Online Earning Para sa Filipino

2017 Updated Version
Mula Kay Jayson Guevarra

Nilalaman

 • Legal Notice
  Bago Umaksyon, Proteksyon!
 • Kabanata 1
  Pagbubukas ng Pinto ng Online Earning sa Filipino
 • Kabanata 2
  Ang Kailangan ng Bawat Filipino Internet Marketer

  • Sino ang Magtuturo sa Akin?
  • Sino ba ako (si Jayson Guevarra) at bakit ko ginagawa ito?
  • Ano ang Ugali ng Isang Matagumpay na Internet Marketer?
  • Dapat Ba Akong Magkaroon ng Sariling Website?
  • Bakit Mahalaga ang Aking Email Address?
  • Summary of Important Points
 • Kabanata 3
  Angkop na Online Business Model

  • Affiliate Marketing
  • Blogging
  • Online Freelancing
  • Online Network Marketing
  • Niche Marketing
  • Internet Marketing Mainstream
  • IMPORTANTE: Mahalagang Maalala
 • Kabanata 4
  Nasaan ang Pera sa Internet?

  • The Concept of Information
  • The Concept of Skills (Marketing)
  • The Concept of Information Marketing
  • How to Make Money Online for Beginners
  • Online Freelancing: Isa Pang Pagtingin
  • Paglilinaw Ulit: Nasaan ang Pera sa Internet?
 • Kabanata 5
  Tutulungan Kita

  • Internet Marketing Skills Training: Free Library
  • Job Openings: Regular Employment, Home-based, Part-time
  • Local Business Marketing
  • Solutions for Affiliates, Agents, Distributors, Resellers
  • Solutions for Professionals and Consultants

Legal Notice

Bago Umaksyon, Proteksyon!

Ang Tagapaglathala ay sinubukang makapaglahad ng tumpak at kumpletong impormasyon sa pagbuo ng Report na ito, at isinasaalang-alang na hindi niya maaaring pagtibayin o katawanin sa anumang oras, na ang mga nakapaloob dito ay tumpak dahil sa katangiang mabilis na pagbabagu-bago ng Internet.

Disclaimer and Terms

Kahit pa sinubukang alamin at aralin ang katotohanan ng impormasyon sa Report na ito, ang Tagapaglathala ay walang kinikilalang responsibilidad sa mga kamalian, kabawasan, kakulangan, o anumang interpretasyon ng paksang nakapaloob dito. Anumang tukoy na pananaw na maituturing na bunga ng Report na ito sa sinumang indibidwal, grupo o samahan ay hindi sinasadya.

Sa anumang uri ng website o resource na naglalahad ng gabay, katulad ng tunay na buhay, ay walang paniniyak ng makakamtang kikitaing pera. Ang mambabasa ay hinihiling na tumugon at kumilos nang naaayon sa kanyang sariling kalagayan at pagpapasya.

Bagaman na binuo ang website o resource na ito ng isang propesyunal sa Internet Marketing, ang website o resource na ito ay hindi pa rin inilalaan bilang saligan ng propesyunal na payo, maging ukol sa legal, pagnenegosyo, accounting o pang-pinansiya man. Iminumungkahi na ang mambabasa ay kumuha ng serbisyo ng mga propesyunal sa mga larangang nabanggit ayon sa kanilang kagustuhan.

Iminumungkahi din na huwag nang ilagay sa papel o i-print ang ito, upang makabawas ng gastos sa paggamit ng papel at iba pa, sa ating kagustuhang makatulong sa pag-aalaga ng likas na yaman.

Copyright Notice

Ang mismong website na ito, sa anumang porma, kahit bahagi lamang o kabuuan, ay hindi maaaring ipagbili. Maaari itong ibahagi, ngunit hindi maaaring baguhin ang anumang nilalaman nito. Maraming salamat po.

Ang iyong pagbabasa sa susunod na mga salita ay patunay ng iyong pagkilala sa Notices na nabanggit.

Paki-play ang video para magkaroon ka ng idea kung ano ang pwede mong matutunan ngayon..

Kabanata 1

Pagbubukas ng Pinto ng Online Earning sa Filipino

Ako po si Jayson Guevarra, isang Filipino na nagnanais magbahagi ng aking natutunan at karanasan tungkol sa Online Earning. Tinatawag din akong sonjay ng mga taong malapit sa akin.

Wikang Ingles at Computer – ito po ang dalawang pinakamahalagang kaganapan o imbensyon o “trend” na nagbigay-buhay sa pagkakaroon ng Internet. Tama lang na kilalanin na mahalaga ang matutunan bilang BASIC SKILLS itong English Language at ang pag-operate man lang ng Computer.

Kaya nga kapansin-pansin na siguro na ganito ang paggamit ko ng mga salita.. ang paraan ng pagkakasulat ng report na ito ay tatawagin kong “Conversational Filipino”. Ito ay ang paggamit ng pinagsamang Filipino at English language, hindi Tag-lish ang intensyon ko, pero mas importante sa akin na makilala ninyo ako bilang totoong tao, totoong Filipino, at hindi isang nilalang o entity na hindi ninyo maiintindihan.

Ang paraan din ng pagkakasulat nito ay mula sa pag-asang pamilyar ang mambabasa sa mga “terms” na pinakamadalas gamitin sa Internet at Computer.

Home-based business, online business, Internet business, freelance job.. anuman ang ginagawa mo, basta kumikita ka ng pera gamit ang Internet nang tuwiran, ikaw ay kabilang sa malaki at lumalaki pang Online Earning Industry.

Halimbawa nito ay iyong nasa Business Process Outsourcing Companies – kahit na ikaw ay narito sa sarili mong bansa at may maituturing na “traditional / regular job”, dahil sa ang hanapbuhay mo ay kailangang makipag-ugnayan sa mga tao sa pamamagitan ng Internet, sa totoo lang ay bahagi ka ng Industriya ng Online Earning.

Iyong mga taong merong Internet Café, sila ba ay kabilang sa Online Earning (o Internet Marketing) Industry? Hindi.

Ang business ng mga taong merong Internet shops ay upang matulungan ang customers na maka-connect sa Internet. Hindi sila online earners.

Matindi ang iba pang mga konsepto na matatagpuan sa “special report” na ito (at baka sa buong JaysonGuevarra.com website), pero hangga’t maaari ay pinasimple ko na lamang para mas mabilis maintindihan at masundan.

Sa Kabanata 2 ay maipapaliwanag ang mga dahilan kung paanong halos handang-handa naman na ang Kulturang Filipino para mamayagpag sa Internet Marketing (IM). Sa Kabanata 3 ay ilalahad ko ang iba’t-ibang Online Business Models na maaaring pagpilian upang simulan ang isang masaganang IM career.

Babala: ang mga nakapaloob dito ay tiyak na babago sa iyong mga pananaw tungkol sa paggamit ng Internet. At hangad ko na maging matagumpay ka gamit ang sistema na matututunan mo mula sa report na ito!

Okey, simulan na natin!

Kabanata 2

Ang Kailangan ng Bawat Filipino Internet Marketer

 • Sino ang Magtuturo sa Akin?
 • Sino ba ako (si Jayson Guevarra) at bakit ko ginagawa ito?
 • Ano ang Ugali ng Isang Matagumpay na Internet Marketer?
 • Dapat Ba Akong Magkaroon ng Sariling Website?
 • Bakit Mahalaga ang Aking Email Address?
 • Ano Ang Payment Processor at Kailangan Ko Ba Ito?
 • Summary of Important Points

Ang pangunahing intensyon ng paglunsad ng Internet ay upang mapadali ang pag-uugnay ng mga tao, kahit nasaan man sa mundo ang bawat isa. Kahit sa larangan ng Internet Marketing o IM, ito ang kikilalanin nating prinsipyo.

Ang ugnayan o pagbubuo ng matagalang relasyon ang siyang dapat maging isa sa dalawang pangunahing tuon mo o umubos ng iyong oras sa iyong IM career! Kaya nga may nagsasabi na hindi mo kailangan ng mahusay na talentong may kinalaman sa computers, para lang kumita sa Internet. Kung naiintindihan mo na ito, maaaring laktawan mo na ang buong Kabanata 2 at dumako ka na sa Kabanata 3.

Pero kung gusto mong malinawan ka pa, naririto ang mahuhusay na paraan para magawa ito sa mas maikling panahon. Hati-hatiin natin sa mga tanong.

Mas madalas, kesa hindi, nahihirapan ang mga tao na kumilos kung walang gagabay o magsisilbing mentor, kahit anumang gawain ang pag-usapan. Kahit pa nga tiyak tayo na may pagkakakitaan sa Internet sa kahit anong “niche”, nagiging pabigat sa atin ang kawalan ng direksyon.

========
Niche (ang pagbasa ay parang “nicht”) ang siyang tawag sa audience o target market na merong tukoy na kahingian.Halimbawa, ang mga taong interesado sa “DOTA Games” at mga taong interesado sa “motorcycles” ay magkaibang niches.  Sa pagsisimula ng online business, makakatulong din na pumili ka ng niche na comfortable sayo.
========

Kaya nga ito ang unang-unang tanong na dapat sagutin ng Filipino na nagnanais makibahagi sa “promises of the online world.”

Sino ang Magtuturo sa Akin?

Kailangan natin ng isang gabay. Kailangan natin ng tatayong tagapagturo natin. O kaya naman ay, kailangan natin ang isang tao na may karanasan at makakapagbigay sa atin ng impormasyon bago pa man tayo magpasya, lalo sa isang bagay na maaaring mag-iba ng ating buhay tulad ng IM.

Isa itong dahilan kung bakit binuo ko ang website o resource na ito. Nais ko sanang maituring ako bilang gabay, bilang mentor, bilang coach.

Una, hindi ko sinasabing napakahusay ko o matagumpay na ako sa larangan ng IM. Hindi naman ito tungkol sa akin. Mas maraming tao diyan na mas malaki ang kinikita kesa sa akin sa pamamagitan ng Internet. Ang tanong ko lang, sino sa kanila ang handang maging gabay o magbahagi ng kanilang kaalaman sa iba, lalo sa kapwa-Filipino?

Ngayon, palagay ko ay marami namang Filipino na handa namang magbahagi ng kanilang sarili, pero hanggang sa ngayon ay wala akong makitang website o resource katulad ng ginawa kong ito.

Kung ikaw ay isa sa mga naniniwala sa prinsipyo ng pagtulong sa kapwa, may nakalaan akong paraan para magawa mo ito sa pamamagitan ng report din na ito. Ang buong detalye ay nasa Kabanata 5.

Ikalawa, hindi ko rin sinasabing kung wala kang coach o mentor sa IM Industry ay hindi ka magiging matagumpay. Sa totoo lang, maraming tao ang nagsimula ng kanilang IM career na walang nagtuturo sa kanila. Pero napakakaunti ng mga nagtagumpay (siyempre, meron pa rin), na nagsasabing walang nagturo sa kanila.

Sa mga walang nagturo, kinikilala nilang napakamasalimuot ng pinagdaanan nila bago sila nakapagtagumpay, maraming nasayang na panahon at pera bago nila makuha ang kanilang nais. At ito ang gusto nating bawasan o iwasan hangga’t maaari, diba?

Anumang larangan sa buhay, maraming nagiging madali dahil may nagtuturo. Meron tayong teachers sa paaralan. Malaking percent ng mga Filipino ang tinatayang hindi makatutuntong sa high school man lang o makakapagtapos nang kolehiyo, pero nagsisikap pa rin tayong makapag-aral. Ang pagkatuto ay walang katumbas, ‘ika nga.

Ang paborito kong halimbawa ay sa basketball. Si Michael Jordan at si Kobe Bryant ay merong coach sa katauhan ni Phil Jackson. Ang crowd-favorite na Ginebra sa local scene ay may maalamat na mentor sa katauhan ni dating Senator Robert Jaworski.

Hindi rin naman ito tungkol sa kung sino ako, paalala ko lang. Ang importante dito ay magkaroon tayong mga Filipino ng pagkakataong magdagdag ng pagpipilian. Isang reference book nung nasa college pa ako ang nagbigay ng ganitong definition tungkol sa word na “Development”:

========
Development is a process by which people, as individuals and as groups, are being able to expand their ability to choose.
“Politcs,” Todaro and Smith, 2007
========

Karagdagan ng mapagpipilian na maaaring pagkakitaan nang legal, ang siyang alok ko.

Sino ba ako at bakit ko ginagawa ito?

Narito ang maikling kwento nang pagkakapadpad ko sa online world. Sa aking paghahanap ng trabaho, napansin ko na ang karamihan ng iniaalok ngayon sa mga nagtatapos ng kolehiyo (mula pa noong early 2000′s) ay nakapatungkol sa paggamit ng Computer at Internet.

Mga halimbawa mula sa aking karanasan:

Nagtrabaho ako bilang Data Security (Researcher) para sa isang Political Party. Pumasok ako sa Call Center (isang Business Process Outsourcing o BPO company, na gagana lang sa pamamagitan ng Internet).

Dahil mahilig akong magsulat noon pa man, pinagkakakitaan ko simula pa taong 2003 ang pagiging freelance writer, at meron na akong clients sa pamamagitan ng Internet ng taong 2007. Naging full-time Online Freelancer naman ako nang ikasal ako ng 2008.

Bago kami ikasal ng aking misis, ang huling alok sa akin ay maging Assistant Trainer para sa isang Government-funded project. Ang gawain dito: turuan ang mga Government employees na 30 years old at pataas, tungkol sa paggamit ng Computer, pag-access ng Internet at makagawa man lang ng Email Address!

Totoong nangyayari ito!

May kaibigan akong nagbanggit sa akin ng isang kumpanya na may magandang track record daw para sa online freelancers. At dito ko natuklasan ang napakalawak na “market” para sa mga kumikita online.

Oo, sobrang exciting, dahil may nakapagbanggit pa nga sa akin na may nagbibitiw na ng regular na trabaho nila (mga Filipino) para lang tumutok sa online jobs!

Bakit pinipili na ng dumaraming Filipino ang kumita online? Dahil totoong may pera sa Internet. Isa pa, dahil may matitinding katangian tayong mga Filipino na angat sa iba.

At ang katangian natin ay higit pa sa kakayahang magsalita, makaunawa at makapagsulat ng English. Maya-maya lang ay ilalahad ko na rin ito..

Pero sa ngayon ay magkasundo tayo: huwag mo na akong ituring na mentor kung ayaw mo, basta hayaan mo akong maging “kuya” mo tungkol sa IM Industry.

Ngayon, kung kumikita ka online nang higit sa $800 man lang sa loob ng isang buwan (oo, dollars ang usapin sa IM, dahil International ang level nito), sana tulungan mo akong makagawa ng website o resource na makakatulong sa ating mga kababayan.

Kapag ginamit mo ang mga prinsipyo sa website o resource na ito, kikita ka ng extra $100 to $200 sa unang buwan mo ng paggamit ng aking sistema. Ayokong mangako nang di ko matutupad, pero ang iiwanan kong salita sa iyo ay handa akong tulungan ka basta magpasya ka na gawin nang buong-puso ang nilalahad sa ebook na ito.

Isa pa, kung foreigner ang magtuturo sa iyo, tiyak na mas matatagalan siyang makibagay at makiramay sa ating sitwasyon dito sa Pilipinas. Ano sa palagay mo?

Ano ang Ugali ng Isang Matagumpay na Internet Marketer?

Hindi mo pa rin nahuhulaan?

Kung nakalimutan mo na ang konsepto ng bayanihan, mahirap nga sagutin ang tanong na ito. Pero kung handa kang mag-refresh, iyon lang ang simpleng sagot. Kahit ako, ang gusto kong mangyari ay matulungan ka.

========
You can achieve everything you want in life, if you just help enough people achieve what they want in their lives.
Zig Ziglar
========

Baka naman gasgas na ang kasabihan na iyan para sa iyo, pero iyan talaga ang gumagana, eh.

May kultura tayong mga Pinoy na maging matulungin sa isa’t-isa, lalo sa panahon ng kagipitan. Noong namemeste ang Bagyong Ondoy, nakita naman natin ang pagdagsa ng tulong sa iba’t-ibang anyo. Ganito rin ang nangyari sa nagdaan na halimaw na bagyong HAIYAN (Yolanda sa lokal na pagkakakilanlan). At worldwide kumilos ang mga Pinoy!

Gayunpaman, iyong karanasan ng bansa sa pagdating ng mga bagyo ay maitutulad din natin sa IM, sa dalawang punto.

Una, may mga taong gusto nating tulungan pero ang tanging gusto lang ng mga taong ito ay tumanggap lang ng tulong; ang ganitong tao ay mahirap tulungan. Ikalawa, may mga taong gusto nating tulungan, pero ayaw nila ang tulong na iniaalok natin. Sila ‘yung mga taong di natin matutulungan hangga’t di nagbabago ang ugali nila.

Ang kahit anong pinagkakakitaan ay isang business. Dalawa lang ang uri ng business: (1) business of YOUR boss, at (2) YOU ARE THE BOSS of your business.

Batay sa pag-aaral, ang bawat matagumpay na business ay laging merong problemang binibigyan ng solusyon.

Ang ganyang prinsipyo ay hindi rin nagawang baguhin ng Internet, kundi pinagtibay pa nga.

Ngayon, kahit nasa iyo ang solusyon, tanggapin mo, na di lahat ng tao ay matutulungan mo.

Huwag kang mabibigla. Tinataya na ang response percentage o ang pagtugon sa anumang iniaalok sa Internet (ayon sa International Internet Marketers) ay 1000:1. Ibig sabihin, isa lang sa isanlibong makakakita sa offer mo o program mo ang siyang tutugon. Ito ang pinaka-conservative estimate na matatawag at hindi masasabing “batas”. Pero mas mabuting ito muna ang ating asahan sa ating pagsisimula.

Bakit ganun? Akala ko ba madali lang kumita sa Internet? – maaaring ganyan ang maging reaction mo.

Simple lang ang paliwanag dito. Siyempre, nagawang i-multiply ng Internet pati ang kumpetensiya. Ibig sabihin, napakaraming tao din na gustong kumita ang may iniaalok na katulad marahil ng alok mo!

Pero hindi ito dapat ipag-alala – sa pamamagitan ng website na ito ay ipapaalam ko ang katangian ng iba’t-ibang pamamaraan ng pagkakakitaan sa Internet. Ito ay naaayon sa aking pansariling karanasan at resulta rin ng matinding research.

Teka, teka, sonjay. Wala naman akong produkto. Wala rin akong sariling website. Paano ako kikita sa pamamagitan ng Internet?

Isa-isahin natin ang mga issues na iyan.

Kahit wala kang produkto ay mayroong paraan para magkaroon ka. Tandaan mo, walang business na walang “produkto.” Hindi ka kikita nang walang produkto na nabibili.

Sa regular na trabaho nga – binibili ng kumpanya ang oras at kakayahan mo. May mga Internet-based companies na binabayaran ka sa dami nang ma-click mo. Oo, pipindot ka lang sa mouse ay maaari ka nang kumita! Pero barya o sentimo lang ang kitaan dito, at dahil hindi ako kumbinsido sa ganitong business model dahil pakiramdam ko ay talamakan na panloloko ang sistema nito, sa ibang paraan ko pinakinabangan ito.

NOTE: Kung PTC lang ang iyong nais na gawin, mag-research ka na lang sa Google o Yahoo ng mga PTC companies o programs.

Ang tanong ko naman sa iyo: gumagamit ka ba ng Twitter o Facebook? Paano kung matutuklasan mong pwede kang kumita habang ganito kasimple ang ginagawa mo.?

Sa susunod na Kabanata, Kabanata 3, ay ilalahad ko ang mga paraan kung paano maaaring kumita gamit ang computer at Internet lang, at siyempre oras, kahit wala ka pang naiisip na sarili mong produkto o services.

Pero bago ko ibunyag iyan, ang mas makabubuting malaman mo ngayon..

Dapat Ba Akong Magkaroon ng Sariling Website?

Kahit na maraming magsasabi sa iyo na di mo kailangan ng sarili mong website, 99% na mas mainam na meron ka nito. Mapalalawak ang iyong online world sa mga bagay na di mo pa naiisip sa ngayon, pero magiging napakahalaga sa iyo sa katagalan, kung kukuha ka na ng “hosting service” para sa iyong website.

Hosting ay ang pagpili mo ng company na mamamahala sa iyong website o “bahay sa Internet”. Ang pinakakilala na host company ay “Hostgator”; magbabayad ka para manatiling “sa iyo” ang “online na bahay” mo.

At dahil gusto mong kumita sa pamamagitan ng Internet, ang sarili mong website na “bahay” mo ay “business venue” mo rin. Ang pagkakaroon mo ng website ay nagpapatunay na totoong tao ka at magtatagal ang business mo.

Sa puntong ito, recommended ko na anumang hosting service level ang piliin mo, huwag lang iyong “basic” o “pinakamura” (kadalasan naman ay tatlong levels ito bukod sa libre; piliin mo na lang iyong susunod sa pinakamura).

========
Payong Kaibigan: Ang unang-unang dapat na paglaanan mo ng gastos ay ang iyong edukasyon o pagkatuto tungkol sa mga bagay na magdadagdag sa iyo ng income.
========

Ayon sa pag-aaral, mas nakatutulong pa sa website owner ang pagkakaroon ng kanyang sariling website, dahil nagtatagal siya sa kanyang business. Maraming nahihirapang magtiwala sa business owners na walang website dahil maaaring anumang oras ay tumigil din ang business operations nila!

Bago ka pumili ng web hosting company, mahalagang mag-isip ka na ng pangalan ng website mo. Maaari mong isunod sa iyong sariling pangalan, para siguradong unique. O kaya naman, kung papangalanan mo ang iyong online business, gawin mong medyo malawak ang saklaw, para madali kang makapag-adjust.

Halimbawa, kung ang pinili mong pangalan o website domain name ay thefilipinobiker.com at pagkatapos ay gusto mong mag-alok na ng piano lessons, kakailanganin mong magpa-cancel ng account at magbayad para sa panibagong pangalan ng website. Diba?

Isa pa, ang dapat piliin mong bayarin ay nasa pagitan ng $10 hanggang $20 monthly (mga Php 500 – 1000 man lang). Kapag mas mababa dito ay maaaring unstable o maraming kakulangan na di mo ma-enjoy. Kapag higit naman dito ay sobrang mahal na, na di mo naman kailangan ang ibang features.

Ikaw pa rin ang magdesisyon tungkol sa pagkuha ng sariling website, pero sigurado na sa katagalan ay kukuha ka rin, lalo kung seryoso ka na kumita sa Internet.

Maaaring magsimula kang maging online earner na wala ka pang website. Pero napaka-imposible na kumita sa Internet kung wala kang email address.

Bakit Mahalaga ang Aking Email Address?

Pansinin mo: ang unang hinihingi sa iyo ay Email Address, para mabigyan ka ng information online, o para ma-contact ka. Ang pinakaunang magiging patunay ng iyong “paninirahan” o pagnenegosyo online ay ang iyong Email Address.

Iyong mga libreng email address accounts, ang problem ay hindi 100% ang pagdating sa iyo ng emails mo, dahil sa dami ninyong umaasa sa free service. Marami ring limitations, at madalas ang ads na makikita mo ay yung hindi naman relevant sa interes mo o sa kung saang bansa ka nakatira.

Ang libreng Email Address din ay madaling mapalitan. Kumbaga sa cellphone, parang sim card na prepaid. Kung may “monthly plan” ang sim card, ay iingatan mo ito diba?

Kung ang website mo ang maituturing mong “bahay”, ang Email Address mo naman ang maituturing mong “silid” o bedroom. Hindi dahil ito ang tulugan, pero dahil ito ang pinaka-personal sa lahat ng mga “pinupuntahan” o ginagamit mo sa Internet.

Madalas na ikaw lang ang merong “susi” ng email mo o password, ikaw lang ang may karapatang makapagpapasok sa loob.

Ganyan kahalaga ang email address.

Ihalintulad natin sa isang restaurant naman. Kapag sinabi ng may-ari na maganda ang “location” ng restaurant dahil maraming tao na nagpupunta, ibig sabihin ay marami ang maaaring kumain doon.

Maaari. Maraming tao ang nakakakita o nakakapansin na merong restaurant. Napakahalaga na nito sa business owner!

Ikaw, ano ang pinakamadalas mong puntahan kapag nag-online ka? Malamang sa hindi, ay ang Email inbox mo. Ang Email Address mo pa nga ang siyang susi mo rin para maka-join ka sa Social Networks tulad ng Facebook o Twitter.

Makatutulong na magkaroon ka ng Email Address na magagamit mo para sa business mo lang o “official” na transactions.

Lilinawin ko. Makakapagsimula ka sa isang maayos na online business, kahit wala kang website. Pero sobrang limitado ang magagawa mo, online, kapag wala kang Email Address – pwede pa nga maituring na imposible .!

Ganyan ka-sagrado ang Email Address.

Isa pang patunay? Simple. Ang Email Address mo ang paraan upang magbayad at mabayaran ka nang mabilis. Kaya tutungo tayo sa susunod na tanong..

Ano Ang Payment Processor at Kailangan Ko Ba Ito?

Ang payment processor ay isang third party company o maituturing na “middle-man”; tinitiyak ng payment processor na dadaan ang palitan ng salapi sa pagitan ng mga nagnenegosyo at customers bago makuha ang products o services.

Samakatuwid, ang payment processor ay kailangan mo para mabayaran ka!

Ang problema kasi, mas nakararami ang nag-iisip na hindi nila kailangan ang payment processor sa pag-aakalang higit na ginagamit ito para gumastos, at dahil lahat ng ito ay nanghihingi ng credit card details.

Naturalmente! Ang payment processor ay mabigat na patunay na totoong tao ang bumibili, nagbebenta at nagnenegosyo sa Internet! Tinitiyak ng payment processors na tukoy ang isang indibiduwal o organisasyon, sa pamamagitan ng credit cards.

Sa ganitong proseso, hindi na nila kailangang magsagawa ng research o investigation, dahil nagtitiwala ang payment processors sa bank na nag-issue ng account information.

========
Hardcore Business Tip: Nararapat lang na gastusan ang isang bagay na magdadala sa iyo ng karagdagang kita!
========

Ano ang magandang balita para sa iyo dito? Ibig sabihin, ang kahandaan mong magbayad, ay katumbas ng kahandaan mong mabayaran!

Ang pinakasikat na payment processor ngayon ay ang PayPal, dahil sa bilis ng nagagawang transaksiyon nito at ligtas mula sa panloloko o pang-aabuso. Kaya nga nakipag-partner na ang Yahoo! Company mismo dito sa PayPal.

Libre lang ang pagbukas ng account sa PayPal, at maaaring gamitin mo ang iyong Bank Savings Account para dito mai-withdraw (transfer) ang perang ibinayad sa PayPal Account mo, hindi mo pa kailangan ang credit/debit card.

Pero kung ikaw ang magbabayad, kahit hindi naman “subscription” o “optional continuity”, kailangan mo ng credit/debit card.

Maaaring tumanggap ng debit card ang payment processors, kung “International” ang card/s na gagamitin mo. International ang card na merong logo ng MasterCard, Visa, American Express, at iba pa ayon sa partners ng mismong payment processor na pinili mo.

Dito sa Pilipinas, ang ilang bank tulad ng BDO at Union Bank ay nag-aalok ng debit card na MasterCard. Ito ang pwede mong gamitin at iugnay sa iyong payment processor account, katulad ng PayPal.

Ang Google company naman ay pwede ring magbayad sa pamamagitan ng PayPal, at pwede rin namang makapaglabas ng cheke bilang bayad.

========
Google, Yahoo!, at MSN ay mga malalaking Internet-based company na matatawag na multi-purpose, pero nangungunang service nila ay ang pagiging Search Engine. Search Engines pa rin ang maituturing na pinakamalakas na marketing medium sa Internet.
========

Bukod sa PayPal, kilala rin at mapagkakatiwalaan ang malalaking payment processor companies na AlertPay at 2Checkout. Maraming online companies ang nakikipag-partner din sa higit sa isang payment processor para sa mas malawak at mabilisang transactions.

Summary of Important Points

Ang Internet Marketing ay pagbubuo ng relationships. Ito ay kahit ano pa ang iyong target market o “niche” na matatawag.

Lahat ng “kagamitan” o “tools” na kailangan ng isang Internet Marketer ay hindi lamang iyong makakapaglagay sa kanya ng pera, bagkus ay iyong makakapagpataas ng kanyang credibility at gagawin siyang mapagkakatiwalaan.

Sa kabanatang ito, natuklasan natin ang kailangan para maihanda ang Filipino sa Internet Marketing:

1. Pagkakaroon ng gabay o tagapagturo

2. Ugaling makapagpapaunlad sa IM- ang likas na pagtulong sa iba, at ang pagtitiyaga sa pag-alok

3. Pagpapasya sa pagkuha ng sariling website

4. Pagkakaroon ng maayos na Email Address na mailalaan para sa “official transactions”

5. Pagkumpleto ng requirements para sa isang pansariling payment processor account

Nagtanong ako sa isang daang Filipino, at ayon sa data na nakuha ko, 4 out of 5 sa mga kailangan na nabanggit dito ay meron sila! Ibig sabihin, mas malamang na handa nga ang Filipino sa IM!

Sa susunod na Kabanata, mapag-aaralan mo ang iba-ibang business model.

Kabanata 3

Angkop na Online Business Model

 • Affiliate Marketing
 • Blogging
 • Online Freelancing
 • Online Network Marketing
 • Niche Marketing
 • Internet Marketing Mainstream
 • IMPORTANTE: Mahalagang Maalala

Ang kabanatang ito ay nakatuon sa iba’t-ibang business model na maaari mong pagpilian sa pagsisimula ng iyong IM career.

Bawat model na babanggitin ko dito ay bibigyan ko ng paliwanag gamit ang S.W.O.T. Analysis – ilalahad ko ang Strengths o benefits, Weaknesses o disadvantages, Opportunities o potentials, at Threats o pressures – upang makatulong sa ating pag-decide. At pagkatapos, magbibigay ako ng payo kung ano ang nararapat para sa iyo ayon sa iyong sitwasyon.

Affiliate Marketing

Tandaan, ang pinakasimpleng paraan ng pagpapatakbo ng business, kahit sa Internet, ay ang maipakita sa maraming tao ang iyong iniaalok na products o services.

========
Ang pagpapakita o pagpapapunta sa online visitors
sa isang webpage o website ay ang tinatawag na “traffic” sa Internet.
Kung sa offline world, lalo sa Pilipinas, ay ayaw ng mga tao
ang matinding traffic, ang online business naman
ay nabubuhay sa maraming traffic!
========

Kanina sa Kabanata 2 ay nabanggit na pwedeng mag-alala ang isang baguhan sa IM kung ano ang kanyang magiging produkto.

Sa Affiliate Marketing Model, ang isang Internet Marketer ay maaaring makapag-alok ng product na iba ang may-ari, at kikita ng commission mula sa mabibiling products.

Marami ang nagsasabi na ang model na ito ang isa sa pinaka-mapagpalang business at madaling simulan. Affiliate ang tawag sa iyo kapag nag-promote ka ng product/service na hindi mo ginawa pero kumikita ka sa pamamagitan nito.

Blogging

Maituturing na pinakasimpleng simulan na online business ay ang paggawa ng blog. Kahit sino ay pwedeng gumawa ng blog, kahit pa nga iyong mga hindi marunong magsulat (pwedeng gumawa ng picture blog).

Ano ba ang Blogging Model?

Online Freelancing

Masasabing ang pinakamabilis na paraan para kumita sa Internet, mag-alok ka ng iyong services bilang Online Freelancer na nakasandal sa iyong pinakamahusay na mga kakayahan, at mabayaran ka sa pamamagitan ng iyong gawa o outputs.

Online Network Marketing

Kung meron kang karanasan sa Network Marketing o Multilevel Marketing (MLM), matutuklasan mong mas malawak ang potential ng pagiging Online Network Marketer. Tandaan mo -1% of a hundred people’s efforts!

Niche Marketing

Niche Marketing ang tawag sa Online Business Model na nakatuon sa isang target audience o “niche” na hindi nakapatungkol sa kung paano magtatayo ng business (katulad ng Online Network Marketing o ng Internet Marketing Mainstream). Halimbawa nito ay tungkol sa “dog training” – ang audience dito ay interesado sa maayos na pag-aalaga at pagtuturo ng aso, at handa silang gumastos para makamtan ang kanilang gusto para sa mga alaga.

Internet Marketing Mainstream

Maituturing na isang “niche” pa rin ang Internet Marketing Mainstream. Ang focus ng Online Business Model na ito ay makapagturo sa mga tao kung paano kikita ng pera sa pamamagitan ng Internet.

IMPORTANTE: Mahalagang Maalala

Importante na, mahalaga pa! Kasi dapat lang na bigyan ito ng pansin!

Ito ay dapat isa-alang-alang kahit anuman ang mapili mong pagkakitaan, ayon sa mga pangunahing business model na binanggit ko dito.

Maraming nagtatanong sa akin kung paano ba kikita sa isang particular Internet-based company / program. Ang suggestion ko tungkol dito, alamin nila ang “main focus” o pangunahing model ng company o program nila. Siyempre, kung ito ang main focus, siguradong narito ang higit na kapaki-pakinabang na dating ng pera.

Ang susunod na maaaring gawin ay pag-aralang mabuti ang training program mula sa company at mula sa leaders.

Anumang company ay merong product / service, at sa pamamagitan nito kumikita. Kung walang product / service ang company, marahil dapat nang magdalawang-isip ang Internet Marketer na ituloy pa ang business sa company / program na ito.

Tandaan na ang pinakamahalagang kasangkapan natin sa IM Industry ay ang ating credibility.

Kabanata 4

Nasaan Ang Pera Sa Internet?

 • The Concept of Information
 • The Concept of Skills (Marketing)
 • The Concept of Information Marketing
 • How to Make Money Online for Beginners
 • Online Freelancing: Isa Pang Pagtingin
 • Paglilinaw Ulit: Nasaan ang Pera sa Internet?

Umabot ka na sa kabanatang ito, at oras na para sa matinding pagkilos.

Sa Kabanata 3 ay ipinaalam ko ang iba’t-ibang Online Business Models, at sinabi kong magbibigay ako ng payo kung ano ang nararapat para sa iyo ayon sa iyong sitwasyon.

Noong 1950′s, libu-libong tao ang nakipagsapalaran sa tinatawag nilang “GOLD RUSH.” Napakaraming tao ang sabay-sabay na hinanap ang ginto sa Amerika! Sa mga naghanap ng ginto, wala pang 1% sa kanila ang yumaman.

Pero..

Online Freelancing: Isa Pang Pagtingin

Paano ito gumagana? Mag-publish ka ng correct information na magtuturo sa isang particular audience / niche ng anuman ang kailangan nila, at syempre i-market mo ito sa audience na ito.

Parang nagbebenta ka ng tubig na merong yelo sa gitna ng disyerto..

At ang nakakatuwa sa ganitong online business model:

[+] maayos at mapagkakatiwalaan ang profit o income dahil hindi basta nauubusan ng inventory kasi nga digital – hangga’t RELEVANT ang info ay merong inaasahang magbabayad para dito

[+] dahil digital din ang product(s) ay pwedeng maging automated ang buong proseso ng pagbebenta

[+] madali at mabilis ang pag-expand kung gugustuhin ng marketer sa pamamagitan ng pag-duplicate nung automated system

Sigurado ako na merong nagsulputan na mga panibagong tanong sa isipan mo na gusto mong masagot sa lalong madaling panahon..!

Kung tama ang hinala ko, matutuwa ka sa..

Kabanata 5

Tutulungan Kita

 • Internet Marketing Skills Training: Free Library
 • Job Openings: Regular Employment, Home-based, Part-time
 • Local Business Marketing
 • Solutions for Affiliates, Agents, Distributors, Resellers
 • Solutions for Professionals and Consultants

Maraming paraan para kumita gamit ang Internet.

Hinahanap mo ang sagot sa “kung paano” kaya ka nga napapunta sa website kong ito at narito na nga sa portion ng webpage na ito. Sana ay nagawa kong ipa-intindi sayo ang ilan sa mahahalagang konsepto.

Tumpak na info ang hinahanap mo, ang hinahanap ng bawat isa sa atin na gustong pakinabangan nang husto ang Internet. Kumbaga, sana ay meron tayong training manual.

Kumbaga, kung maaari sana ay makita natin ang MAPA na nagtuturo kung nasaan ang GINTO.

Internet Marketing Skills Training: Free Library

Eh, maraming paraan para pagkakitaan ang Internet. Ibig sabihin, parang koleksyon ng mapa ang mas magandang matagpuan natin diba..?

Meron kayang koleksyon ng training manuals..?

LIBRARY na puro online earning methods ang topic.. na pwede nating mapagpilian kung ano ang gusto natin o nababagay sa atin..

Good news. Kasi meron akong susi para sa ganitong library. ;)

At ibabahagi ko ito nang LIBRE.

Ano ang “CATCH” o mapapala ko?

Makakatulong ako sa:

 • JOB SEEKERS o mga naghahanap ng trabaho o bukas sa extra jobs at part-time gigs
 • managers / decision-makers ng LOCAL BUSINESSES dito sa Pilipinas
 • RESELLERS o AFFILIATES o DISTRIBUTORS o AGENTS ng iba-ibang BRANDS o SUPPLIERS, tulad ng travel agents, network marketers, real estate brokers, car sellers
 • PROFESSIONALS o CONSULTANTS, tulad ng Accountants, Attorneys, Caregivers, Doctors, Engineers, Nurses, Web Developers, Writers

Eh, bakit naman ako tutulong nang LIBRE?

Bakit hindi? ;)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *